ခွန်းဆင့်မေ (မိနှစ် ၂၀ကျော် စဆုံး) တောင်းတဲ့သူရှိတော့ ရှာပီးတင်ပေးရတာပေါ့ ၊ တောင်းတာက ခင်ဗျားတို့အပိုင်း တင်ပေးရမှာက ကျွန်တော့အပိုင်း ၊ အသံပါတယ် ခေါင်းကြီးတို့ ဘာလုပ်နေတာလည်း နားကြပ်သွားယူတော့လေ
HD 19K
91%
ခွန်းဆင့်မေ (မိနှစ် ၂၀ကျော် စဆုံး) တောင်းတဲ့သူရှိတော့ ရှာပီးတင်ပေးရတာပေါ့ ၊ တောင်းတာက ခင်ဗျားတို့အပိုင်း တင်ပေးရမှာက ကျွန်တော့အပိုင်း ၊ အသံပါတယ် ခေါင်းကြီးတို့ ဘာလုပ်နေတာလည်း နားကြပ်သွားယူတော့လေ